Capi2

Capi2

Vi har stått för utvecklingen av en stor del av Capi2s produkter för distribuerade elsystem för skepp och landfordon. I systemen ingår olika typer av noder för styrning och kontroll av funktioner i fordon.

Capi2 baseras på ett en-tråds kommunikationsystem.

Ovan visas en stor katamaran som är utrustad med Capi2s elsystem.