Elfarm AB

Elfarm AB

Elfarm utvecklar batterihanteringsystem och kraftavkännande handtag för att lättare köra tunga laster, som till exempel postvagnar och rullstolar. Vi har hjälpt till med hårdvaru- och mjukvarukonstruktion.

Här ovan syns en pallyft med ett kraftavkännande handtag.