Permobil

Vi har varit involverade i design och mjukvaruutveckling till Permobils senaste generationer av elektriska rullstolar.

Det senaste projektet har varit utveckling av en BMS (Battery management System) för styrning och övervakning av nickel-metall hydridbatterier.