Projekt

Ett typiskt projekt kan se ut på följande sätt:

 • Förstudie
  Tillsammans med kunden gör vi en förstudie som ger projektet tidsramar, översiktliga tekniska funktioner samt ekonomiska ramar.
 • Specifikation
  En detaljerad specifikation tas fram där systemets tekniska prestanda fastställs.
 • Design av hårdvara
  Vi utformar elektroniska kretslösningar med hjälp av schemaeditor. Kretskorten utformas med hänsyn till kylbehov, tillgängligt utrymme och miljöhänsyn. Komponenterna på kretskorten väljs med tanke på funktion, pris samt tillgänglighet vid serieproduktion. Om möjligt ska komponenterna produceras av flera tillverkare. Vi köper in komponenter och monterar prototyper av kretskort själva.
 • Design av mjukvara
  Ofta ingår en eller flera processorer i systemet. Programvarorna skrivs i programspråket C. Vi arbetar även med andra programmerbara kretsar såsom PLD’er.
 • Test och verifiering
  Att konstruktionen uppfyller specifikationens krav verifieras av tester som görs av kunden eller i samråd kunden.
 • Produkten
  Kunden får ett produktionsunderlag som en tillverkare kan använda för produktion av enheter. Vi kan också sköta alla kontakter med tillverkare och komponentleverantörer samt leverera färdiga och testade enheter till kunden.