Tjänster

EDAB är ett konsultföretag som utvecklar elektroniska produkter. Vi gör allt från idé till färdiga system. Vi arbetar projektorienterat och målinriktat där helhetssyn och kundens bästa sätts i centrum.

Vi har god kompetens att som projektledare driva utvecklingsprojekt från idé till färdig produkt, men kan också delta som resursförstärkning i kundledda projekt. Utvecklingsarbetet kan utföras i EDABs lokaler på bjälkvägen 13 i Sundsvall, eller i kundens egna lokaler. EDAB har stor erfarenhet av elektronik i fordon eller mobila utrustningar där kraven på störsäkerhet är stora.

Vi utvecklar både hårdvara och mjukvara. EDAB kan åta sig totalansvar och leverera färdiga serietillverkade produkter. Vi disponerar utrustning för utveckling och test av elektroniska produkter.